ichf_logo instytut

ZB 16 - Dynamics of nanocrystal structure induced by surface chemistry (Z.Kaszkur)

Contact

Professor Zbigniew Kaszkur,

Institute of Physical Chemistry of Polish Academy of Science, ul.Kasprzaka 44/52 , 01-224 Warszawa

Head of the Department of Catalysis on Metals, and of workgroup:"Dynamics of nanocrystal structure induced by surface chemistry".

e-mail : zkaszkur@ichf.edu.pl

 

Instytut Chemii Fizycznej PAN,  ul.Kasprzaka 44/52 , 01-224 Warszawa

Zespół 16 : "Struktura nanokryształów i jej dynamika wyzwalana reakcją chemiczną na powierzchni"

Laboratorium Rentgenowskiej Dyfraktometrii Proszkowej i Spektrometrii

Prof. dr hab. Zbigniew Kaszkur,  tel. +48 22 3433284, faks +48 22 3433450

e-mail : zkaszkur@ichf.edu.pl  , x-ray@ichf.edu.pl