Badania

Prace badawcze w naszym Laboratorium są stymulowane rozwojem współczesnych technologii, w których istotną rolą odgrywa powierzchnia ciała stałego, bądź też struktury na jej powierzchni o wymiarach kilku nanometrów. Konieczna jest wówczas dostępność narzędzi umożliwiających badania ciał stałych w obszarze kilku/kilkunastu pierwszych warstw atomowych. Rolę taką spełniają metody spektroskopii elektronowych: spektroskopia rentgenowska fotoelektronów (XPS) oraz spektroskopia elektronów Augera (AES).  Zainteresowanie tymi technikami jest znaczące z powodu szybko rosnącej liczby poblikacji, w których przedstawia się wyniki otrzymane za ich pomocą. Spektroskopia fotoelektronów jest szczególnie popularna, ponieważ może być rutynowo stosowana w badaniach próbek nieprzewodzących, a ponadto może umożliwiać identyfikację związków chemicznych obecnych na powierzchni.

Obok wspomnianych wyżej technik AES i XPS, coraz większym zainteresowaniem cieszą się techniki badawcze o wspólnej nazwie: spektroskopia elektronowa piku elastycznego (ang. Elastic Peak Electron Spectroscopy - EPES). Istotną zaletą tych metod jest mała głębokość analizy, mniejsza niż w przypadku spektroskopii AES i XPS, a także możliwość kontrolowania w sposób ciągły zmian tej głębokości. Pomimo pozornej prostoty stosowanego zazwyczaj modelu teoretycznego wstecznego elastycznego rozpraszania elektronów, analityczny opis intensywności piku elastycznego jest stosunkowo mało dokładny. Za najbardziej wiarygodne uchodzą modele teoretyczne realizowane za pomocą różnych strategii Monte Carlo, które są wciąż rozwijane w Instytucie Chemii Fizycznej PAN (prof. dr hab. Aleksander Jabłoński). Jest to szczególnie ważne, ponieważ częstym zastosowaniem metody EPES jest wyznaczanie średniej drogi swobodnej elektronów w materii skondensowanej (ciele stałym).

Istotną część badań realizowanych w Laboratorium zajmują również zagadnienia związane z:

- oddziaływaniem tlenków metali stosowanych jako nośniki katalizatorów/elektrokatalizatorów/fotokatalizatorów z nanocząstkami metali wykazującymi właściwości katalityczne, określeniem wpływu zmiany stanu elektronowego nośnika tlenkowego i interaktywnych form metal-nośnik (efekt SMSI) w zależności od metody preparatyki, zastosowanych procesów termicznych oraz oddziaływania wybranych gazów reaktywnych (np. zastosowanie nanocząstek Au w kontakcie z CeO2 [Applied Catalysis A: General 467 (2013) 76-90])

- wytwarzaniem nanoporowatych struktur tlenkowych na Ti, Al, Zr dekorowanych nanocząstkami efektywnie podtrzymującymi rezonans plazmonów powierzchniowych: Au, Ag i Cu [np. zastosowanie w spektroskopii SERS [Journal of Solid State Electrochemistry 18, (11), 3099-3109, (2014)])

- preparatyką cienkich warstw/filmów tlenkowych na metalach i ich stopach oraz warstw metalicznych w warunkach UHV

 

Publikacje

2018 2017 2016 2015 2014 2013

2018    

 

 1. A. Jablonski, “Modeling and parameterization of photoelectrons emitted in condensed matter by linearly polarized synchrotron radiation”, Surface Science 667, 121–137 (2018).
 2. M. Pisarek, J. Krajczewski, M. Holdynski, T. Plocinski, M. Krawczyk, A. Kudelski and M. Janik-Czachor, “Titanium (IV) oxide nanotubes in design of active SERS substrates for high sensitivity analytical applications: Effect of geometrical factors in nanotubes and in Ag-n deposits”, in “Raman Spectroscopy” Ed. by Gustavo Morari Do Nascimento, IntechOpen, chapter 3, ISBN 978-953-51-5746-5, (2018).
 3. D. Kuczynska, P. Kwasniak, M. Pisarek, P. Borowicz, H. Garbacz, “Influence of surface pattern on the biological properties of Ti grade 2”, Materials Characterization 135, 337-347 (2018).
 4. M. Krawczyk, W. Lisowski, M. Pisarek, K. Nikiforow, A. Jablonski, “Surface characterization of low-temperature grown yttrium oxide”, Applied Surface Science 437, 347–356 (2018).
 5. M. Zienkiewicz-Machnik, I. Goszewska, A. Srebowata, A. Kubas, D. Gizinski, G. Slowik, K. Matus, D.  Lisovytskiy, M. Pisarek, J. Sá, “Tuning nano-nickel selectivity with tin in flow hydrogenation of 6-methyl-5-hepten-2-one by surface organometallic chemistry modification”, Catalysis Today, 308, 38-44 (2018).
 6. M. Bartel, B. Wysocka, P. Krug, D. Kepinska, K. Kijewska, G. J. Blanchard, K. Kaczynska, K. Lubelska, K. Wiktorska, P. Glowala, M. Wilczek, M. Pisarek, J. Szczytko, A. Twardowski, M. Mazur, “Magnetic polymer microcapsules loaded with Nile Red fluorescent dye”, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 195, 148-156 (2018).
 7. P. S. Sharma, Z. Iskierko, K. Noworyta, M. Cieplak, P. Borowicz, W. Lisowski, F. D'Souza, W. Kutner, “Synthesis and application of a “plastic antibody” in electrochemical microfluidic platform for oxytocin determination”, Biosensors and Bioelectronics 100, 251–258 (2018).
 8. A. Krukowska, M. J. Winiarski, J. Strychalska-Nowak, T. Klimczuk, W. Lisowski, A. Mikolajczyk, H. P. Pinto, T. Puzyn, T. Grzyb, A. Zaleska-Medynska, “Rare earth ions doped K2Ta2O6 photocatalysts with enhanced UV–vis light activity”, Applied Catalysis B: Environmental 224, 451–468 (2018).
 9. L. Ilieva, P. Petrova, G. Pantaleo, R. Zanella, J. W. Sobczak, W. Lisowski, Z. Kaszkur, G. Munteanu, I. Yordanova, L. F. Liotta, A. M. Venezia, T. Tabakova,  “Alumina supported Au/Y-doped ceria catalysts for pure hydrogen production via PROX” (2018), International Journal of Hydrogen Energy, DOI 10.1016/j.ijhydene.2018.03.005
 10. M. Marchelek, E. Grabowska, T. Klimczuk, W. Lisowski, E. Giamello, A. Zaleska-Medynska, “Studies on novel BiyXz-TiO2/SrTiO3 composites: Surface properties and visible light-driven photoactivity”, Applied Surface Science, 435, 1174-1186 (2018).
 11. E. Przezdziecka, W. Lisowski, A. Reszka, A. Kozanecki, “Evidence of magnesium impact on arsenic acceptor state: Study of ZnMgO:As molecular beam epitaxy layers”, Applied Surface Science, 435, 676-679 (2018).
 12. P. Parnicka, P. Mazierski, T. Grzyb, W. Lisowski, E. Kowalska, B. Ohtani, A. Zaleska-Medynska and J. Nadolna, “Influence of the preparation method on the photocatalytic activity of Nd-modified TiO2”, Beilstein Journal of Nanotechnology, 9, 447-459 (2018).
 13. A. Golabiewska, M. Paszkiewicz-Gawron, A. Sadzinska, W. Lisowski, E. Grabowska, A. Zaleska-Medynska, J. Luczak, “Fabrication and photoactivity of ionic liquid–TiO2 structures for efficient visible-light-induced photocatalytic decomposition of organic pollutants in aqueous phase”, Beilstein Journal Nanotechnology, 9, 580–590 (2018).
 14. A. Krukowska, G. Trykowski, M. J. Winiarski, T. Klimczuk, W. Lisowski, A. Mikolajczyk, H. P. Pinto, A. Zaleska-Medynska, “Mono- and bimetallic nanoparticles decorated KTaO3 photocatalysts with improved Vis and UV–Vis light activity”, Applied Surface Science 441, 993–1011 (2018).
 15. E. Zielony, E. Przezdziecka, E. Placzek-Popko, W. Lisowski, M. Stachowicz, K. M. Paradowska, R. Jakiela, A. Kozanecki, “Deep levels in the MBE ZnO: As/n-GaN diodes - Photoluminescence, electrical properties and deep level transient spectroscopy”, Journal of Alloys and Compounds, 742, 296-303 (2018).
 16. M. Paszkiewicz-Gawron, M. Dlugokecka, W. Lisowski, M. C. Paganini, E. Giamello, T. Klimczuk, M. Paszkiewicz, E. Grabowska, A. Zaleska-Medynska, J. Luczak, “Dependence between ionic liquid structure and mechanism of visible-light induced activity of TiO2 obtained by ionic-liquid-assisted solvothermal synthesis”, ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 6, 3927−3937 (2018).
 17. A. Roguska, A. Belcarz, J. Zalewska, M. Holdynski, M. Andrzejczuk, M. Pisarek, G. Ginalska, “Metal TiO2 nanotube layers for the treatment of dental implant infections”, ACS Applied Materials and Interfaces, 10, 17089-17099 (2018).
 18. B. Wysocki, J. Idaszek, J. Zdunek, K. Rozniatowski, M. Pisarek,  A. Yamamoto, and W. Swieszkowski, “The influence of selective laser melting (SLM) process parameters on in-vitro cell response”, International Journal of Molecular Sciences 19, 1619-1640 (2018).
 19. D. Gizinski, W. Blachucki, A. Srebowata, M. Zienkiewicz-Machnik, I. Goszewska, K. Matus, D. Lisovytskiy, M. Pisarek, J. Szlachetko, and Jacinto Sa, “On-the-fly catalyst accretion and screening in chemoselective flow hydrogenation”, ChemCatChem Communications, 53, 1-7 (2018).
 20. A. Golabiewska, M. Checa-Suarez, M. Paszkiewicz-Gawron, W. Lisowski, E. Raczuk, T. Klimczuk, Z. Polkowska, E. Grabowska, A. Zaleska-Medynska, and Justyna Luczak, “Highly active TiO2 microspheres formation in the presence of ethylammonium nitrate ionic liquid”, Catalysts, 8, 279-296 (2018).
 21. J. Zwara, E. Grabowska, T. Klimczuk, W. Lisowski, A. Zaleska-Medynska, “Shape-dependent enhanced photocatalytic effect under visible light of Ag3PO4 particles”, Journal Photochemistry & Photobiology A: Chemistry, 367, 240-252 (2018).
 22. K. Bartold, A. Pietrzyk-Le, K. Golebiewska, W. Lisowski, S. Cauteruccio, E. Licandro, F. D’Souza, and W. Kutner, “Oligonucleotide determination via peptide nucleic acid macromolecular imprinting in an  electropolymerized CG-Rich artificial oligomer analogue”, ACS Applied Materials and Interfaces, 10, 27562-27569 (2018).
 23. P. Lisowski, J. C. Colmenares, O. Masek, W. Lisowski, D. Lisovytskiy, J. Grzonka, and K. Kurzydlowski, “Design and fabrication of TiO2/lignocellulosic carbon materials: relevance of low-temperature sonocrystallization to photocatalysts performance”, ChemCatChem, 10, 3469-3480 (2018).
 24. A. Krukowska, G. Trykowski, W. Lisowski, T. Klimczuk, M. J. Winiarski, A. Zaleska-Medynska, “Monometallic nanoparticles decorated and rare earth ions doped KTaO3/K2Ta2O6 photocatalysts with enhanced pollutant decomposition and improved H2 generation”, Journal of Catalysis, 364, 371-381 (2018).  
 25. M. Marchelek, E. Grabowska, T. Klimczuk, W. Lisowski, P. Mazierski, A. Zaleska-Medynska, “Visible light photocatalysis employing TiO2/SrTiO3-BiOI composites: Surface properties and photoexcitation mechanism”, 452, 154-166 (2018).
 26. M. Kobylanski, P. Mazierski, A. Malankowska, M. Kozak, M. Diak, M. J. Winiarski, T. Klimczuk, W. Lisowski, G. Nowaczyk, A. Zaleska-Medynska, “Ti O2-CoxOy composite nanotube arrays via one step electrochemical anodization for visible light-induced photocatalytic reaction”, Surfaces and Interfaces 12, 179-189 (2018).
 27. M. Kozak, P. Mazierski, J. Zebrowska, M. Kobylanski, T. Klimczuk, W. Lisowski, G. Trykowski, G. Nowaczyk, and A. Zaleska-Medynska, “Electrochemically obtained TiO2/CuxOy nanotube arrays presenting a photocatalytic response in processes of pollutants degradation and bacteria inactivation in aqueous phase”, Catalysts, 8, 237-  , (2018).
 28. M. Gocyla, M. Pisarek, M. Holdynski, M. Opallo, “Electrochemical detection of graphene oxide”, Electrochemistry Communications, 96, 77-82, (2018).
 29. M. Andrzejczuk, M. Rasinski, A. Roguska, M. Pisarek, M. Lewandowska, “An electron microscopy three-dimensional characterization of titania nanotubes”, Microscopy         Research Technique, 1-5, (2018).
 30. A. Laskowska, J. W. Sobczak, “Surface chemical composition and roughness as factors affecting the wettability of thermo-mechanically modified oak (Quercus robur L.)”, Holzforschung, DOI: https://doi.org/10.1515/hf-2018-0022

 

2017    

 1. M. Pisarek, J. Krajczewski, E. Wierzbicka, M. Holdynski, G. D. Sulka, R. Nowakowski, A. Kudelski, M. Janik-Czachor, “Influence of the silver deposition method on the activity of platforms for chemometric surface-enhanced Raman scattering measurements: Silver films on ZrO2 nanopore arrays”, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy,  182, 124-129 (2017).
 2. M. Andrzejczuk, A. Roguska, M. Pisarek, M. Holdynski, M. Lewandowska, K.J. Kurzydlowski, “Morphology of Ti O2 nanotubes revealed through electron tomography”, Micron 95, 35-41 (2017).
 3. M. Diak, M. Klein, T. Klimczuk, W. Lisowski, H. Remita, A. Zaleska-Medynska, E. Grabowska “Photoactivity of decahedral Ti O2 loaded with bimetallic nanoparticles: Degradation pathway of phenol-1-13C and hydroxyl radical formation”, Applied Catalysis B: Environmental,  200, 56-71 (2017).
 4. M. Marchelek, E. Grabowska, T. Klimczuk, W. Lisowski, A. Zaleska-Medynska, “Various types of semiconductor photocatalysts modified by CdTe QDs and Pt NPs for toluene photooxidationin the gas phase under visible light”, Applied Surface Science, 393, 262-275 (2017).
 5. B. Bajorowicz, J. Nadolna, W. Lisowski, T. Klimczuk, A. Zaleska-Medynska, “The effects of bifunctional linker and reflux time on the surface properties and photocatalytic activity of CdTe quantum dots decorated KTaO3 composite photocatalysts”, Applied Catalysis B: Environmental,  203, 452-464 (2017).
 6. I. N. Demchenko, W. Lisowski, Y. Syryanyy, Y. Melikhov, I. Zaytseva, P. Konstantynov, M. Chernyshova, M. Z. Cieplak, “Use of XPS to clarify the Hall coefficient sign variation in thin niobium layers buried in silicon”, Applied Surface Science, 399, 32-40 (2017).
 7. E. Grabowska, M. Marchelek, T. Klimczuk, W. Lisowski, A. Zaleska-Medynska, “TiO2/SrTiO3 and SrTiO3 microspheres decorated with Rh, Ru or Pt nanoparticles: Highly UV–vis responsible photoactivity and mechanism”, Journal of Catalysis, 350, 159-173 (2017).
 8. M. Dabrowski, M. Cieplak, P. S. Sharma, P. Borowicz, K. Noworyta, W.  Lisowski, F. D'Souza , A. Kuhn, W. Kutner, “Hierarchical templating in deposition of semi-covalently imprinted inverse opal polythiophene film for femtomolar determination of human serum albumin”, Biosensors and Bioelectronics , 94, 155-161 (2017).
 9. P. Mazierski, A. Malankowska, M. Kobylanski, M. Diak, M. Kozak, M. J. Winiarski, T. Klimczuk, W. Lisowski, G. Nowaczyk, A. Zaleska-Medynska, “Photocatalytically Active TiO2/Ag2O Nanotube Arrays Interlaced with Silver Nanoparticles Obtained from the One-Step Anodic Oxidation of Ti−Ag Alloys”, ACS Catalysis, 7, 2753-2764 (2017).
 10. G. Gabka, R. Zybala, P. Bujak, A. Ostrowski, M. Chmielewski, W. Lisowski, J. W. Sobczak, A. Pron, “Facile Gram-Scale Synthesis of the First n-type CuFeS2 Nanocrystals for Thermoelectric Applications”, European Journal of Inorganic Chemistry, (25), 3150-3153 (2017).
 11. P. Mazierski, W. Lisowski, T. Grzyb, M. J. Winiarski, T. Klimczuk, A. Mikolajczyk, J. Flisikowski, A. Hirsch, A. Kolakowska, T. Puzyn, A. Zaleska-Medynska, J. Nadolna, “Enhanced photocatalytic properties of lanthanide-TiO2 nanotubes: An experimental and theoretical study”, Applied Catalysis B: Environmental, 205, 376-385 (2017).
 12. P. Lisowski, J. C. Colmenares, O. Mašek, W. Lisowski, D. Lisovytskiy, A. Kaminska, D. Lomot, “Dual Functionality of TiO2/Biochar Hybrid Materials: Photocatalytic Phenol Degradation in the Liquid Phase and Selective Oxidation of Methanol in the Gas Phase”, ACS Sustainable Chemistry & Engineering,  5 (7), 6274-6287 (2017).
 13. P. Mazierski, J. Luczak, W. Lisowski, M. J. Winiarski, T. Klimczuk, A. Zaleska-Medynska, “The ILs-assisted electrochemical synthesis of TiO2 nanotubes: The effect of ionic liquids on morphology and photoactivity”, Applied Catalysis B: Environmental,  214, 100-113 (2017).
 14. P. Mazierski, J. Nadolna, W. Lisowski, M. J. Winiarski, M. Gazda, M. Nischk, T. Klimczuk, A. Zaleska-Medynska, “Effect of irradiation intensity and initial pollutant concentration on gas phase photocatalytic activity of TiO2 nanotube arrays”, Catalysis Today, 284, 19-26 (2017).
 15. P. Mazierski, J. Nadolna, G. Nowaczyk, W. Lisowski, M. J. Winiarski, T. Klimczuk, M. P. Kobylanski, S. Jurga, A. Zaleska-Medynska, “Highly Visible-Light-Photoactive Heterojunction Based on TiO2 Nanotubes Decorated by Pt Nanoparticles and Bi2S3 Quantum Dots”, The Journal of Physical Chemistry C, 121, 17215-17225 (2017).
 16. I. Goszewska, D. Gizinski, M. Zienkiewicz-Machnik, D. Lisovytskiy, K.  Nikiforov, J. Masternak, A. Srebowata, J. “A novel nano-palladium catalyst for continuous-flow chemoselective hydrogenation reactions”, Catalysis Communications94, 65-68 (2017).
 17. D. Gizinski, I. Goszewska, M. Zielinski, D. Lisovytskiy, K. Nikiforov, J. Masternak, M. Zienkiewicz-Machnik, A. Srebowata, J. Sá, “Chemoselective flow hydrogenation of α,β – Unsaturated aldehyde with nano-nickel”, Catalysis Communications,   98, 17-21 (2017).
 18. P. Parnicka, P. Mazierski, T. Grzyb, Z. Wei, E. Kowalska, B. Ohtani, W. Lisowski, T. Klimczuk, J. Nadolna, “Preparation and photocatalytic activity of Nd-modified TiO2 photocatalysts: Insight into the excitation mechanism under visible light”, Journal of Catalysis, 353, 211-222 (2017).
 19. G. Gabka, P. Bujak, K. Kotwica, A. Ostrowski, W. Lisowski, J. W. Sobczak, A. Pron, “Luminophores of Tunable Colors from Ternary Ag-In-S and Quaternary Ag-In-Zn-S Nanocrystals Covering Visible to Near-Infrared Spectral Range”, Physical Chemistry Chemical Physics, 19, 1217-1228 (2017).
 20. E. Grabowska, M. Diak, T. Klimczuk, W. Lisowski, A. Zaleska-Medynska, “Novel decahedral TiO2 photocatalysts modified with Ru or Rh NPs: Insight into the mechanism”, Molecular Catalysis, 434, 154-166 (2017).
 21. M. Miodynska, B. Bajorowicz, P. Mazierski, W. Lisowski, T. Klimczuk, M. J. Winiarski, A. Zaleska-Medynska, J. Nadolna, “Preparation and photocatalytic properties of BaZrO3 and SrZrO3 modified with Cu2O/Bi2O3 quantum dots”, Solid State Sciences,  74, 13-23 (2017).
 22. A. Magdziarz, J. C. Colmenares, O. Chernyayeva, D. Lisovytskiy, J. Grzonka, K. Kurzydlowski, K. Freindl, J. Korecki, “Insight into the synthesis procedure of Fe3+/TiO2-based photocatalyst applied in the selective photo-oxidation of benzyl alcohol under sun-imitating lamp”, Ultrasonics Sonochemistry,  38, 189-196 (2017).
 23. A. Golabiewska, W. Lisowski, M. Jarek, G. Nowaczyk, M. Michalska, S. Jurga, A. Zaleska-Medynska, “ The effect of metals content on the photocatalytic activity of TiO2 modified by Pt/Au bimetallic nanoparticles prepared by sol-gel method”, Molecular Catalysis, 442, 154-163 (2017).
 24. J. Luczak, M. Paszkiewicz-Gawron, M. Dlugokecka, W. Lisowski, E. Grabowska, S. Makurat, J. Rak, A. Zaleska-Medynska, “Visible-Light Photocatalytic Activity of Ionic Liquid TiO2 Spheres: Effect of the Ionic Liquid’s Anion Structure”, ChemCatChem 9, 4377-4388 (2017).
 25. W. L. Spychalski, M. Pisarek, and Robert Szoszkiewicz, “Microscale Insight into Oxidation of Single MoS2 Crystals in Air”, The Journal of Physical Chemistry C , 121, 26027-26033 (2017).
 26. K. Bartold, A. Pietrzyk-Le, Tan-Phat Huynh, Z. Iskierko, M. Sosnowska, K. Noworyta, W. Lisowski, F. Sannicolo, S. Cauteruccio, E. Licandro, F. D’Souza, and W. Kutner, “ Programmed Transfer of Sequence Information into a Molecularly Imprinted Polymer for Hexakis(2,2′-bithien-5-yl) DNA Analogue Formation toward Single-Nucleotide-Polymorphism Detection”, ACS Applied Materials & Interfaces,   9, 3948-3958 (2017).
 27. K. Bartold, A. Pietrzyk-Le, Tan-Phat Huynh, Z. Iskierko, M. Sosnowska, K. Noworyta, W. Lisowski, F. Sannicolo, S. Cauteruccio, E. Licandro, F. D’Souza, and W. Kutner, “ Programmed Transfer of Sequence Information into a Molecularly Imprinted Polymer for Hexakis(2,2′-bithien-5-yl) DNA Analogue Formation toward Single-Nucleotide-Polymorphism Detection”, ACS Applied Materials & Interfaces,   9, 3948-3958 (2017).

2016    

 1. A. Jablonski, „Analytical theory of elastic electron backscattering form elements’alloys and compounds: Comparison with experimental data”, J. Electron Spetrosc. Relat. Phenom. 206, 24 – 45 (2016).
 2. A. Jablonski, “Surface sensitivity of elastic peak electron spectroscopy”, Appl. Surface Sci. 378, 87 – 101 (2016)
 3. E. Przezdziecka, M. Stachowicz, W. Lisowski, E. Guziewicz, J. W. Sobczak, R. Jakiela, A. Jablonski, D. Jarosz and A. Kozanecki, „The chemical states of As 3d in highly doped ZnO grown by MBE and annealed in different atmospheres”, Thin Solid Films 605, 283 – 288 (2016).
 4. E. Przezdziecka, W. Lisowski, R. Jakiela, J. W. Sobczak, A. Jablonski, M. A. Pietrzyk and A. Kozanecki, “Arsenic chemical state in MBE grown epitaxial ZnO layers - doped with As, N and Sb”, J. Alloys Compounds 687, 937 – 942 (2016).
 5. M. Krawczyk, M. Pisarek, W. Lisowski and A. Jablonski, „Surface studies of praseodymium by electron spectroscopies”, Appl. Surface Sci. 388, 691 – 695 (2016).
 6. M. Pisarek, M. Holdynski, M. Krawczyk, R. Nowakowski, A. Roguska, A. Malolepszy, L. Stobinski and A. Jablonski, „Surface characterization of graphene based materials”, Appl. Surface Sci. 388, 696 – 703 (2016).
 7. G. Gabka, P. Bujak, A. Ostrowski, W. Tomaszewski, W. Lisowski, J. W. Sobczak, and A. Pron, „Cu-Fe-S nanocrystals exhibiting tunable localized surface plasmon resonance in the visible to NIR spectral ranges”, Inorg. Chem. 55, 6660 – 6669 (2016).
 8. L. Ilieva, P. Petrova, L. F. Liotta, J. W. Sobczak, W. Lisowski, Z. Kaszkur, G. Munteanu, and T. Tabakova, “Gold Catalysts on Y-Doped Ceria Supports for Complete Benzene Oxidation”, Catalysts 6, 99 (2016).
 9. M. Dabrowski, P. S. Sharma, Z. Iskierko, K. Noworyta, M. Cieplak, W. Lisowski, S. Oborska, A. Kuhn, W. Kutner, „Early diagnosis of fungal infections using piezomicrogravimetric and electric chemosensors based on polymers molecularly imprinted with D-arabitol”, Biosensors and Bioelectronics 79, 627 – 635 (2016).
 10.  A. Roguska, A. Belcarz, P. Suchecki, M. Andrzejczuk, M. Lewandowska, “Antibacterial composite layers on Ti: Role of ZnO nanoparticles”, Arch. Metall. Mater. 61 (4), 213 – 216 (2016).
 11.  A. Golabiewska, A. Malankowska, M. Jarek, W. Lisowski, G. Nowaczyk, S. Jurga, A. Zaleska-Medynska, “The effect of gold shape and size on the properties and visible light-induced photoactivity of Au-TiO2”, Applied Catalysis B: Environmental 196, 27 – 40 (2016).
 12. P. Mazierski, M. Nischk, M. Golkowska, W. Lisowski, M. Gazda, M. J. Winiarski, T. Klimczuk, A. Zaleska-Medynska, „Photocatalytic activity of nitrogen doped TiO2 nanotubes prepared by anodic oxidation: The effect of applied voltage, anodization time and amount of nitrogen dopant”, Applied Catalysis B: Environmental 196, 77 – 88 (2016).
 13.  A. Roguska, M. Pisarek, A. Belcarz, L. Marcon, M. Holdynski, M. Andrzejczuk, M. Janik-Czachor, “Improvement of the bio-functional properties of TiO2 nanotubes”, App. Surface Sci. 388, 775 – 785 (2016).
 14.  E. Grabowska, M. Marchelek, T. Klimczuk, W. Lisowski, A. Zaleska-Medynska “ Preparation, characterization and photocatalytic activity of TiO2microspheres decorated by bimetallic nanoparticles”, Journal of Molecular Catalysis A: Chemical 424, 241 – 253 (2016).
 15.  M. Paszkiewicz, J. Luczak, W. Lisowski, P. Patyka, A. Zaleska-Medynska, “The ILs-assisted solvothermal synthesis of TiO2 spheres: The effect ofionic liquids on morphology and photoactivity of TiO2”, Applied Catalysis B: Environmental 184, 223 – 237 (2016).
 16.  L. Ilieva, P. Petrova, G. Pantaleo, R. Zanella, L. F. Liotta, V. Georgiev, S. Boghosian, Z. Kaszkur, J. W. Sobczak, W. Lisowski, A. M. Venezia, T. Tabakova, “Gold catalysts supported on Y-modified ceria for CO-free hydrogen production via PROX”, Applied Catalysis B: Environmental, 188, 154 – 168 (2016).
 17.  J. Dolinska, A. Chidambaram, W. Adamkiewicz, M. Estili, W. Lisowski, M. Iwan, B. Palys, E. J. R. Sudholter, F. Marken, M. Opallo and L. Rassaei, “Synthesis and characterization of porous carbon–MoS2 nanohybrid materials: electrocatalytic performance towards selected biomolecules”, J. Mater. Chem. B, 4, 1448 – 1457 (2016).
 18.  M. Andrzejczuk, A. Roguska, M. Michalska, L. Lipinska, A. Czerwinski, M. Cantoni, A. T. Krawczynska, M. Lewandowska, “STEM study of Li4Ti5O12 anode material modified with Ag nanoparticles”, Journal of Microscopy 264, 41 – 47 (2016).
 19.  T. Andryszewski, M. Iwan, M. Hołdyński, M. Fiałkowski, “Synthesis of a free-standing monolayer of covalently bonded gold nanoparticles”, Chem. Mater. 28(15) 5304 – 5313 (2016).
 20.  Juan C. Colmenares, W. Ouyangb, M. Ojedab, E. Kuna, O. Chernyayeva, D. Lisovytskiy, S. Deb, R. Luqueb, A. M. Balu, “Mild ultrasound-assisted synthesis of TiO2 supported on magnetic nanocomposites for selective photo-oxidation of benzyl alcohol”, Applied Catalysis B: Environmental 183, 107 – 112 (2016).
 21.  P. Lisowski, Juan C. Colmenares, D. Łomot, O. Chernyayeva, D. Lisovytskiy “Preparation by sonophotodeposition method of bimetallic photocatalysts Pd–Cu/TiO2for sustainable gaseous selective oxidation of methanol to methyl formate” Journal of Molecular Catalysis A: Chemical 411, 247 – 256 (2016).
 22.  A. Magdziarz, Juan C. Colmenares, O. Chernyayeva, D. Lomot, K. Sobczak, “Sonication and light irradiation as green energy sources simultaneously implemented in the synthesis of Pd-Fe- and Pt-Fe-doped TiO2-based photocatalysts” Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 425, 1 – 9 (2016).
 23.  N. Sachot, O. Castano, H. Oliveira, J. Martí-Muñoz, A. Roguska, J. Amédée, M. Lewandowska, J. A. Planell, E. Engel, “A novel hybrid nanofibrous strategy to target progenitor cells for a cost-effective in situ angiogenesis”, Journal of Materials Chemistry B 4 6967 – 6978 (2016).

 24. G. Gabka, P. Bujak, J. Żukrowski, D. Zabost, K. Kotwica, K. Malinowska, A. Ostrowski, I. Wielgus, W. Lisowski, J. W. Sobczak, M. Przybylski, and A. Pron, “Non-injection synthesis of monodisperse Cu-Fe-S nanocrystals and their size dependent properties”, Physical Chemistry Chemical Physics, 18, 15091 – 15101 (2016).

 25.  I. Flis-Kabulska, Y. Sun, T. Zakroczymski, J. Flis, „Plasma carburizing for improvement of Ni-Fe cathodes for alkaline water electrolysis”,Electrochimica Acta 220, 11 – 19 (2016).
 26.  A. Wojnarowicz, P. S. Sharma, M. Sosnowska, W. Lisowski, T - P Huynh, M. Pszona, P. Borowicz, F. D’Souza, W. Kutner, “An electropolymerized molecularly imprinted polymer for selective carnosine sensing with impedimetric capacity”, J. Mater. Chem. B, 4, 1156 – 1165 (2016).
 27.  A. Magdziarz, J. C. Colmenares, O. Chernyayeva, K. Kurzydlowski, J. Grzonka, “Iron-containing titania photocatalyst prepared by the sonophotodeposition method for the oxidation of benzyl alcohol”,ChemCatChem, 8 (3), 536 – 539 (2016).
 28.  H. Ehrlich, M. Motylenko, P. V.Sundareshwar, A.Ereskovsky, I.Zgłobicka, T.Noga, T.Płocinski, M.V.Tsurkan, E.Wyroba, S.Suski, H.Bilski, M.Wysokowski, H.Stöcker, A. Makarova, D.Vyalikh, J.Walter, S.L.Molodtsov, V.V.Bazhenov, I.Petrenko, E.Langer, A.Richter, E.Niederschlag, M.Pisarek, A.Springer, M.Gelinsky, D.Rafaja, A. Witkowski, D.C.Meyer, T.Jesionowski, K.J.Kurzydłowski, “Multiphase Biomineralization: Enigmatic Invasive Siliceous Diatoms Produce Crystalline Calcite”, Advanced Functional Materials, 26, 2503 – 2510 (2016).
 29.  E. Wierzbicka, K. Syrek, G. D. Sulka, M. Pisarek, M. Janik-Czachor, “The effect of foil purity on morphology of anodized nanoporous ZrO2”.Appl. Surface Sci. 388, 799 – 804 (2016).
 30.  M. Pisarek, Nanocząstki a kataliza heterogeniczna, w „Świat Nanocząstek, praca zbiorowa pod redakcją Anny Świderskiej-Środy, Witolda Łojkowskiego, Małgorzaty Lewandowskiej, Krzysztofa J. Kurzydłowskiego, Wydawnictwo PWN, str. 86 - 105 Rozdział w książce.
 31.  A. Roguska, „Nanocząstki w zastosowaniach biomedycznych, w Świat nanocząstek”, PWN, Warszawa 2016, rozdział 7, str. 112 - 130; ISBN: 978-83-01-18770-5 Rozdział w książce.
 32.  A. Fiszka Borzyszkowska, A. Pieczynska, A. Ofiarska, K. Nikiforow, P. Stepnowski, E.M. Siedlecka, Bi-B-TiO2-based photocatalytic decomposition of cytostatic drugs under simulated sunlight treatments, Separation and Purification Technology 169 (2016) 113–120.

 

2015    
 

 1.  A. Jablonski and C. J. Powell, “Effective Attenuation Lengths for Photoelectrons Emitted by High-Energy Laboratory Sources”, J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom. 199, 27 – 37 (2015).
 2.  A. Jablonski, „Photoelectron Transport in the Surface Region of Solids: Universal Analytical Formalism for Quantitative Applications of Electron Spectroscopies”, J. Phys. D: Appl. Phys. 48, 075301 (2015).
 3.  A. Jablonski, „Parameterization of HAXPES photoelectrons with kinetic energies up to 10 keV”, Appl. Surface Sci. 346, 503 – 519 (2015).
 4.   A. Jablonski, „The Chandrasekhar Function Revisited”, Comput. Phys. Commun. 196, 416 – 428 (2015).
 5.   M. Krawczyk, M. Holdynski, W. Lisowski, J. W. Sobczak, A. Jablonski, „Electron inelastic mean free paths in cerium dioxide”, Appl. Surf. Sci. 341, 196- 202 (2015).
 6.   L. Ilieva, P. Petrova, I. Ivanov, G. Munteanu, M. Boutonnet, J. W. Sobczak, W. Lisowski, Z. Kaszkur, P. Markov, A. M. Venezia, T. Tabakova, “Nanosized gold catalysts on Pr-modified ceria for pure hydrogen production via WGS reaction”, Materials Chemistry and Physics 157, 138- 146 (2015).
 7.   J. Reszczyńska, T. Grzyb, J. W. Sobczak, W. Lisowski, M. Gazda, Ohtani Bunsho, A. Zaleska, “Visible light activity of rare earth metal doped (Er3+, Yb3+ or Er3+/Yb3+) titania Photocatalysts”, Applied Catalysis B: Environmental 163, 40 - 49 (2015).
 8.   N. Nedelko, S. Lewinska, A. Pashchenko, I. Radelytskyi, R. Diduszko, E. Zubov, W. Lisowski, J. W. Sobczak, K. Dyakonov, A. Slawska-Waniewska, V. Dyakonov, H. Szymczak, “Magnetic properties and magnetocaloric effect in La0.7Sr0.3_xBixMnO3 Manganites”, J. Alloys and Comp. 640, 433 – 439 (2015).
 9.   G. Luka, K. Kopalko, E. Lusakowska, L. Nittler, W. Lisowski, J. W. Sobczak, A. Jablonski, P. S. Smertenko, “Charge injection in metal/organic/metal structures with ZnO:Al/organicinterface modified by Zn1_xMgxO:Al layer”, Organic Electronics 25, 135 - 142 (2015).
 10.   K. Lawniczak-Jablonska, E. Dynowska, W. Lisowski, J. W. Sobczak, A. Chrusciel, W. Hreczuch, J. Libera, A. Reszka, “Structural properties and chemical bonds in double metal cyanide catalysts”, X-ray Spectrom. 44, 330 - 338 (2015).
 11.   J. Dolinska, A. Chidambaram, Z. Taleat, W. Adamkiewicz, W. Lisowski, B. Palys, M. Holdynski, T. Andryszewski, V. Sashuk, L. Rassaeib, M. Opallo “Decoration of MoS2 Nanopetal Stacks with Positively Charged Gold Nanoparticles for Synergistic Electrocatalytic Oxidation of Biologically Relevant Compounds” Electrochimica Acta 182, 659 – 667 (2015).
 12.   T.-P. Huynh, B. K. C. Chandra, M. Sosnowska, J. W. Sobczak, V. N. Nesterov , F. D'Souza, W. Kutner, “Nicotine molecularly imprinted polymer: Synergy of coordination and hydrogen bonding”, Biosensors and Bioelectronics 64, 657 – 663 (2015).
 13.   J. Dolinska, P. Kannan, J. W. Sobczak and M. Opallo, “Glucose Electrooxidation in Bimetallic Suspensions of Nanoparticles in Alkaline Media”, ChemElectroChem, 2, 1199 – 1205 (2015).
 14.   B. Bajorowicz, J. Reszczyńska, W. Lisowski, T. Klimczuk, M. Winiarski, M. Sloma, A. Zaleska-Medynska “Perovskite-type KTaO3–reduced graphene oxide hybrid with improved visible light photocatalytic activity”, RSC Adv. 5, 91315 – 91325 (2015).
 15.   A. Roguska, A. Belcarz, M. Pisarek, G. Ginalska, M. Lewandowska, “TiO2 nanotube composite layers as delivery system for ZnO and Ag nanoparticles - An unexpected overdose effect decreasing their antibacterial efficacy”, Materials Science and Engineering C 51, 158 – 166 (2015).
 16.   M. Pisarek, R. Nowakowski, A. Kudelski, M. Holdynski, A. Roguska, M. Janik-Czachor, E. Kurowska-Tabor, G. D. Sulka, “Surface modification of nanoporous alumina layers by deposition of Ag nanoparticles. Effect of alumina pore diameter on the morphology of silver deposit and its influence on SERS activity”, Applied Surface Science 357, Part B, 1736 – 1742 (2015).
 17.   P. Grabowski, J. L. Nowinski, M. Holdynski, J. E. Garbarczyk, M. Wasiucionek, “Extension of α-AgI stabilization range in AgI-Ag2O-MxOy systems by mechanosynthesis processing” Journal of Non-Crystalline Solids 408, 66 – 70 (2015).
 18.   K. Kijewska, P. Glowala, J. Kowalska, J. Jemielity, K. Kaczynska, K. Janiszewska, J. Stolarski, G. J. Blanchard, D. Kepinska, K. Lubelska, K. Wiktorska, M. Pisarek, M. Mazur, “Gold-decorated polymer vessel structures as carriers of mRNA cap analogs”, Polymer 57, 77 – 87 (2015).
 19.   M. Tacikowski, J. Grzonka, T. Plocinski, R. Jakiela, M. Pisarek, T. Wierzchon, “Composite titanium nitride layers produced on the AZ91D magnesium alloy by a hybrid method including hydrothermal modification of the layer”, Applied Surface Science 346, 394 – 405 (2015).
 20.   A. G. Carrasco, T. Wauters, P. Petersson, A. Drenik, M. Rubel, K. Crombé, D. Douai, E. Fortuna, D. Kogut, A. Kreter, A. Lyssoivan, S. Möller, M. Pisarek, M. Vervier, “Nitrogen removal from plasma-facing components by ion cyclotron wall conditioning in TEXTOR”, Journal of Nuclear Materials 463, 688 – 692 (2015).
 21.   N. Sakhnenko, M. Ved, V. Bykanova, K. Nikiforow, “Characterization and photocatalytic activity of Ti/TinOm ∙ ZrxOy coatings for azo-dye degradation”, Open Chem. 13, 614 – 619 (2015).
 22.   V. V. Bykanova, N. D. Sakhnenko, M. V. Ved, K.Nikiforow, M. V. Maiba, “Synthesis of Ti/TinOm ∙ ZrxOy coatings for azo-dye degradation”, Modern problems of electrochemistry, NTU:KHPI, 108, (2015).
 23.   M. Santamaria, F. Di Franco, F. Di Quarto, M. Pisarek, S. Zanna, P. Marcus, “Photoelectrochemical and XPS characterisation of oxide layers on 316L stainless steel grown in high-temperature water”, Journal of Solid State Electrochemistry 19, 3511–3519 (2015).
 24.   B. Dembinska, A. Dobrzeniecka, M. Pisarek, P.J. Kulesza, “Selenourea-assisted synthesis of selenium-modified iridium catalysts: evaluation of their activity toward reduction of oxygen”, Electrochimica Acta 185, 162–171, (2015).
 25.   A. Jablonski and C. J. Powell “NIST Backscattering-Correction-Factor Database for Auger Electron Spectroscopy, Version 1.1”, (SRD 154), U.S. Department of Commerce, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, Maryland (2015).
 26.   M. Pisarek, A. Roguska, A. Kudelski, M. Holdynski, M. Janik-Czachor, “Self-Organized TiO2, Al2O3 and ZrO2 Nanotubular Layers: Properties and Applications, in Comprehensive Guide for Nanocoatings Technology”, Volume 3: Properties and Development, Ed. Mahmood Aliofkhazraei, Nova Science Publisher, New York 2015, Chapter 17, pp: 435 – 462.
 27.  Colmenares, J.C., Lisowski, P., Łomot, D., Chernyayeva, O., Lisovytskiy, D., Sonophotodeposition of Bimetallic Photocatalysts Pd-Au/TiO2: Application to Selective Oxidation of Methanol to Methyl Formate, ChemSusChem, 8(10), (2015), 1676-168 .
2014    
 
 1.   A. Jablonski, “Emission Depth Distribution Function for Photoelectrons Emitted by Laboratory Hard X-ray Radiation Sources”, J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom., 2014, 195, 26 – 42
 2.   A. Jablonski, “Angular Distribution of Elastic Electron Backscattering from Surfaces: Determination of the Electron Inelastic Mean Free Path”, J. Phys. D: Appl. Phys. 2014, 47, 055301
 3.   D. Snigurenko, R. Jakiela, E. Guziewicz, E. Przezdziecka, M. Stachowicz, K. Kopalko, A. Barcz, W. Lisowski, J. W. Sobczak, M. Krawczyk and A. Jablonski,“XPS study of arsenic doped ZnO grown by atomic layer deposition”, J. Alloys Compounds, 2014, 582, 594-597
 4.   G. Luka, B. S. Witkowski, L. Wachnicki, K. Goscinski, R. Jakiela, E. Guziewicz, M. Godlewski, E. Zielony, P. Bieganski, E. Placzek-Popko, W. Lisowski, J. W. Sobczak and A. Jablonski, „Atomic Layer Deposition of Zn1-xMgxO:Al. Transparent Conducting Films”, J. Materials Sci. 2014, 49, 1512-1518
 5.   M. Krawczyk, W. Lisowski, J. W. Sobczak, A. Kosinski and A. Jablonski, “Elastic-Peak Electron Spectroscopy (EPES) Studies of ZnO Single Crystals”, J. Alloys Compounds, 2014, 590, 553-556
 6.   X. Llovet, C. J. Powell, F. Salvat and A. Jablonski, “Cross Sections for Inner-Shell Ionization by Electron Impact”, J. Phys. Chem. Ref. Data, 2014, 43, 013102
 7.   W. Lisowski, E. Grzanka, J. W. Sobczak, M. Krawczyk, A. Jablonski, R. Czernecki, M. Leszczyński and T. Suski, „XPS Method as a Useful Tool for Studies of Quantum Well Epitaxial Materials: Chemical Composition and Thermal Stability of InGaN/GaN Multilayers”, J. Alloys Compounds, 2014, 597, 181-187
 8.   L. Zommer, W. Lisowski and A. Jablonski, “Contribution of Elastic Photoelectron Scattering to the Shape of the Measured XPS Intensity In-depth Profile”, Surface Interface Anal. 2014, 46, 269 – 275
 9.   X. Llovet, F. Salvat, D. Bote, F. Salvat-Pujol, A. Jablonski and C. J. Powell, “NIST Database of Cross Sections for Inner-Shell Ionization by Electron or Positron Impact”, (SRD 164), U.S. Department of Commerce, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, Maryland (2014). http://dx.doi.org/10.6028/NIST.NSRDS.164
 10.   A. Cybula, J. B. Priebe , M.-M. Pohl, J. W. Sobczak, M. Schneider, A. Zielińska-Jurek, A. Brűckner, A. Zaleska, “The effect of calcination temperature on structure and photocatalytic properties of Au/Pd nanoparticles supported on TiO2”, Applied Catalysis B: Environmental, 152-153 (2014) 202-211
 11.   J. Reszczyńska, T. Grzyb, J. W. Sobczak, W. Lisowski, M. Gazda, B. Ohtani, A. Zaleska, “Lanthanide co-doped TiO2: the effect of metal type and amount on surface properties and photocatalytic activity”, Applied Surface Science 307 (2014) 333-345
 12.   L. Ilieva, P. Petrova, T. Tabakova, G. Pantaleo, V. Montes, J. W. Sobczak, W. Lisowski, Z. Kaszkur, M. Boutonnet, A.M. Venezia, “Pure hydrogen production via PROX over gold catalysts supported on Pr-modified ceria”, Fuel 134, 628–635 (2014)
 13.   P. S. Sharma, M. Dabrowski, K. Noworyta, B. KC, Chandra, T.-P. Huynh, J. W. Sobczak, F.D'Souza; W. Kutner, "Fullerene derived molecularly imprinted polymer for chemosensing of adenosine-5'-triphosphate (ATP)" Analytica Chimica Acta – 844, (2014) 61-69
 14.   G. Gabka, P. Bujak, K. Giedyk, K. Kotwica, A. Ostrowski, K. Malinowska, W. Lisowski, J.W. Sobczak, A. Pron, “Ligand exchange in quaternary alloyed nanocrystals – a spectroscopic study” Phys. Chem. Chem. Phys. 16, 23082-23088, (2014)
 15.   J. Dolinska, P. Kannan, V. Sashuk, M. Jonsson-Niedziolka, Z. Kaszkur, W. Lisowski, M. Opallo, “Electrocatalytic synergy on nanoparticulate films prepared from oppositely charged Pt and Au nanoparticles”, ChemElectroChem. 1, 1023-1026 (2014).
 16.   A. Gołąbiewska, W. Lisowski, M. Jarek, G. Nowaczyk A. Zielińska-Jurek, A. Zaleska, „Visible light photoactivity of TiO2 loaded with monometallic (Au or Pt) and bimetallic (Au/Pt) nanoparticles”, Appl. Surf. Sci. 317, 1131-1142, (2014)
 17.   A. Roguska, M. Pisarek, M. Andrzejczuk, M. Lewandowska, “Synthesis and characterization of ZnO and Ag nanoparticle-loaded TiO2 nanotube composite layers intended for antibacterial coatings”, Thin Solid Films, 553 (2014) 173–178
 18.   M. Pisarek, M. Hołdyński, A. Roguska, A. Kudelski, M. Janik-Czachor, “TiO2 and Al2O3 nanoporous oxide layers decorated with silver nanoparticles—active M. substrates for SERS measurements”, Journal of Solid State Electrochemistry 18, (11), 3099-3109, (2014)
 19.   M. Zwolińska, K. Załęgowski, A. Roguska, H. Garbacz, K.J. Kurzydłowski, “Anodic polarization of nanocrystalline titanium”, Journal of Solid State Electrochemistry 18, (11), 3091-3097, (2014)
 20.   M. Pisarek, A. Roguska, A. Kudelski, M. Holdynski, M. Janik-Czachor, K. Hnida, G.D. Sulka, “Ag/ZrO2-NT/Zr hybrid material: A new platform for SERS measurements”, Vibrational Spectroscopy 71 (2014) 85–90
 21.   K. Racka, E. Tymicki, K. Grasza, R. Jakieła, M. Pisarek, B. Surma, A. Avdonin, P. Skupiński, J. Krupka, “Growth of SiC by PVT method with different sources for doping by a cerium impurity,CeO2 or CeSi2”, Journal of Crystal Growth, 401, (2014), 677–680
 22.   A. Borowska-Centkowska, X. Liu, M. Holdynski, M. Malys, S. Hull, F. Krok, W. Wrobel, I. Abrahams, “Conductivity in lead substituted bismuth yttrate fluorites”, Solid State Ionics, 254 (2014) 59–64
 23.   W. Czupryk, A. Grzeszczak, M. Pisarek, “Study of CuO admixtures as antiwear additive in Machine Grease – 2”, Tribology - Materials, Surfaces & Interfaces 8, (3), (2014), 154-158.
 24.   M. Zwolińska, A. Roguska, M. Pisarek, K. Załęgowski, H. Garbacz, “Chemical modification of nanocrystalline titanium surface for biological applications”, Inżynieria Materiałowa (198), 2014, 231-235.
 25.   K. H. Markiewicz, A. Z. Wilczewska, O. Chernyaeva and K. Winkler, “Ring-opening reactions of epoxidized SWCNT with nucleophilic agents: a convenient way for sidewall functionalization”, New J. Chem. 2014, 38, 2670-2678
 26.   A. Karczmarczyk, A. Celebanska, W. Nogala, V. Sashuk, O. Chernyaeva, M. Opallo, “Electrocatalytic glucose oxidation at gold and gold-carbonnanoparticulate film prepared from oppositely charged nanoparticles”, Electrochimica Acta, 2014, 117, 211-216
 27.   A. Brzozowska, J. Paczesny, P. Parzuchowski, M. Kusznerczuk, K. Nikiforov, G. Rokicki, and J. Gregorowicz “Hyperbranched Polyesters Terminated with Alkyl Chains of Different Length at the Air/Water Interface and on Solid Substrates” Macromolecules, 2014, 47, (15), 5256-5268
 28.   Juan C. Colmenares, A. Magdziarz, D. Łomot, O. Chernyayeva, D. Lisovytskiy, "A new photocatalytic tool in VOCs abatement: Effective synergetic combination of sonication and light for the synthesis of monometallic palladium-containing TiO2", Applied Catalysis B: Environmental 147, 2014, 624-632
 29.   M. Warczak, M. Pisarek, A. Sadkowski, “Instability of the Anodic Oxide Layer on Ti as manifest by an Anodic Peak on the negatively directed branch of the cyclic voltammetry plot”, Corrosion Science 89 (2014) 6–12
 30.   J. Dolinska, Palanisamy Kannan, V. Sashuk, Z. Kaszkur, J.W. Sobczak, M. Jonssson-Niedziolka, M. Opallo "The versatile Electrocatalytic oxidation of glucose on bimetal lic nanoparticulate film electrode", J. of the Electrochemical Society 161,(2014) H3088-H3094
2013    
 1.   A. Sulyok, A.L. Toth, L. Zommer, M. Menyhard, A. Jablonski Simulation of the backscattered electron intensity of multi layer structure for the explanation of secondary electron contrast, 2013, Ultramicroscopy, 124, 88-95
 2.   T.-P. Huynh, A. Pietrzyk-Le, Chandra Bikram K. C., K. Noworyta, J. W. Sobczak, Piyush Sindhu Sharma, F. D’Souza, W. Kutner , Electrochemically synthesized molecularly imprinted polymer of thiophene derivatives for flow-injection analysis determination of adenosine 5’-triphosphate (ATP), 2013, Biosensors and Bioelectronics, 41, 634-641
 3.   M. Krawczyk, W. Lisowski, J.W. Sobczak, A. Kosiński, A. Jablonski, Studies of the hot-pressed TiN material by electron spectroscopies, 2013 Journal of Alloys & Compounds, 546, 280-285
 4.   Pieta, P. Obraztsov, I., Sobczak, J.W., Chernyayeva, O., Das, S., D'Souza, F., Kutner, W., A Versatile Material for a Symmetrical Electric Energy Storage Device: a Composite of the Polymer of the Ferrocene Adduct of C60 and Single-Wall Carbon Nanotubes Exhibiting Redox Conductivity at both Positive and Negative Potentials, 2013, The Journal of Physical Chemistry C. 117 1995-2007
 5.   T. Tabakova, L. Ilieva, I. Ivanov, R. Zanella, J. W. Sobczak, W. Lisowski, Z. Kaszkur, D. Andreeva Influence of the preparation method and dopants nature on the WGS activity of gold catalysts supported on doped by transition metals ceria, 2013, Applied Catalysis B: Environmental, 136-137 70-80
 6.   P. Jankowski, D. Ogończyk, L. Derzsi, W. Lisowski and P. Garstecki, Hydrophilic polycarbonate chips for generation of oil-in-water (O/W) and water-in-oil-in-water (W/O/W) emulsions, 2013, Microfluidics and Nanofluidics, 14(3-4), 597-604
 7.   A. Jablonski, Improved algorithm for calculating the Chandrasekhar function, 2013, Computer Physics Communications, 184 (2) 440-442
 8.   J. Paczesny, J. Gregorowicz, K. Nikiforov, Phase transitions in monolayer formed by hyperbranched polyester with alkyl-terminated branches at the air/water interface Polymer, 2013, 54, Issue 1, 174-187
 9.   J.Ma, A.Habrioux, M.Pisarek, A.Lewera, N.Alonso-Vante, Induced electronic modification of Pt nanoparticles deposited onto graphitic domains of carbon materials by UV irradiation, Electrochemistry Communications, 29 (2013) 12–16
 10.   M.Pisarek, A.Roguska, A.Kudelski, M.Andrzejczuk, M.Janik-Czachor, K.J.Kurzydłowski, The role of Ag particles deposited on TiO2 or Al2O3 self-organized nanoporous layers in their behavior as SERS-active and biomedical substrates, Materials Chemistry and Physics 139 (2013) 55-65
 11.   I. Kamińska, Wang Qi, A. Barras, J.W. Sobczak, J. Niedziołka-Jonsson, P. Woisel, J. Lyskawa, W. Laure, M. Opallo, Musen Li, Rabah Boukherroub, S. Szunerits, Thiol-Yne Click Reaction on Alkynyl-dopamine-Modified Reduced Graphene Oxide, Chemistry, A European Journal, 2013, 19, 8673-8678
 12.   M. Sawicki, E. Guziewicz, M. I. Lukasiewicz, O. Proselkov, I. A. Kowalik, W. Lisowski, P. Dluzewski, A. Wittlin, M. Jaworski, A. Wolska, W. Paszkowicz, R. Jakiela,B. S. Witkowski, L. Wachnicki, M. T. Klepka, F. J. Luque, D. Arvanitis, J.W. Sobczak, M. Krawczyk, A. Jablonski, W. Stefanowicz, D. Sztenkiel, M. Godlewski, and T. Dietl, Homogeneous and heterogeneous magnetism in (Zn,Co)O: From a random antiferromagnet to a dipolar superferromagnet by changing the growth temperature, Physical Review B, 88, 085204 (2013)
 13.   L. Ilieva,; T. Tabakova; G. Pantaleo; I. Ivanov; R. Zanella; D.Paneva; N. Velinov; J. W. Sobczak; W. Lisowski; G. Avdeev; A. M. Venezia, Nano-gold catalysts on Fe-modified ceria for pure hydrogen production via WGS and PROX: Effect of preparation method and Fe-doping on the structural and catalytic properties, Applied Catalysis A: General 467 (2013) 76-90
 14.   Tan-Phat Huynh, M. Sosnowska, J.W. Sobczak, Chandra B. KC, V. N. Nesterov, F. D’Souza, and W.Kutner, Simultaneous Chronoamperometry and Piezoelectric Microgravimetry Determination of Nitroaromatic Explosives Using Molecularly Imprinted Thiophene Polymers, Anal. Chem 2013, 85, 8361-8368
 15.   Racka K, Tymicki E, Grasza K, Kowalik IA, Arvanitis D, Pisarek M, Kosciewicz K, Jakiela R, Surma B, Diduszko R, Teklinska D, Mierczyk J, Krupka J, Growth of SiC by PVT method in the presence of cerium dopants, JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH , 377: 88-95 (2013)
 16.   Kijewska K, Jarzebinska A, Kowalska J, Jemielity J, Kepinska D, Szczytko J, Pisarek M, Wiktorska K, Stolarski J, Krysinski P, Twardowski A, Mazur M, Magnetic-Nanoparticle-Decorated Polypyrrole Microvessels: Toward Encapsulation of mRNA Cap Analogues, BIOMACROMOLECULES, 14 (6): 1867-1876 (2013)
 17.   Pisarek M, Roguska A, Marcon L, Andrzejczuk M, Janik-Czachor M., Enhanced Bioactivity Of Calcium Phosphate Coatings Obtained By A Direct Electrodeposition From Hanks' Solution On Ti Surface, Archives Of Metallurgy And Materials, 58 (1): 261-267 2013
 18.   A. Jablonski, Angular Distribution of Photoelectrons Emitted by the Laboratory Soft and Hard X-ray Radiation Sources, J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom., 2013, 189, 81-85
 19.   T.-P. Huynh, K. C. Chandra Bikram, W. Lisowski, F. D'Souza, W. Kutner., Molecularly imprinted polymer of bis(2,2’-bithienyl)methanes for selective determination of adrenaline, Bioelectrochemistry, 2013, 93, 37-45
 20.   J. C. Colmenares, A. Magdziarz, K. J. Kurzydlowski, J. Grzonka, O. Chernyayeva, D. Lisovytskiy, Low-temerature ultrasound-promoted synthesis of Cr-TiO2-supported photocatalysts for valorization of glucose and phenol degradation from liquid phase, Applied Catalysis B: Environmental, 2013, (134-135), 136-144
 21.   B. Dembinska, M. Kiliszek, H. Elzanowska, M. Pisarek, P. J. Kulesza, Enhancement of activity of RuSex electrocatalyst by modification with nanostructured iridium towards more efficient reduction of oxygen, Journal of Power Sources, 2013, 243, 225-232
 22.   H. Matysiak, M. Zagorska, J. Andersson, A. Balkowiec, R. Cygan, M. Rasinski, M. Pisarek, M. Andrzejczuk K. Kubiak, K. J. Kurzydlowski, Microstructure of Haynes®282® Superalloy after Vacuum Induction Melting and Investment Casting of Thin-Walled Components, Materials, 2013, 6, 5016-5037
 23.   J. Paczesny, M. Wojcik, K. Sozanski, K. Nikiforov, C. Tschierske, A. Lehmann, E. Gorecka, J. Mieczkowski, and R. Holyst, Self-Assembly of Gold Nanoparticles into 2D Arrays Induced by Bolaamphiphilic Ligands, The Journal of Physical Chemistry Part C, 2013, 117, 24056-24062
 24.   A. Roguska, M. Pisarek, M. Lewandowska, K.J. Kurzydlowski, Metal oxide nanotubular layers loaded with Ag and ZnO nanoparticles intended for antibacterial coatings, Journal European Cells and Materials, 2013, 26, Suppl. 6, 130.
 25.   J. C. Colmenares, A. Magdziarz, O. Chernyayeva, D. Lisovytskiy, K. J. Kurzydlowski, J. Grzonka, Sonication-Assisted Low-Temperature Routes for the Synthesis of Supported Fe-TiO2 Econanomaterials: Partial Photooxidation of Glucose and Phenol Aqueous Degradation, ChemCatChem, 2013, (5) 1-9

Wcześniejsze publikacje członków zespołu: lista do pobrania.