Członkowie

people foto

Marcin Pisarek

Dr hab. inż., Kierownik Laboratorium Analizy Powierzchni. Badania AES, XPS-ESCA, EPES (Microlab 350), wytwarzanie nanostruktur tlenkowych na Ti, Zr i Al., preparatyka próbek metodami chemicz... Zobacz więcej ≫

people foto

Olga Chernyayeva

Dr Badania XPS-ESCA (ESCALAB-210) Telefon (+48 22) 343-3260 Email ochernyayeva@ichf.edu.pl Pokój 113 Zobacz więcej ≫

people foto

Anna Gamdzyk

Pracownik administracyjno-biurowy. Telefon (+48 22) 343-3403 Email agamdzyk@ichf.edu.pl Pokój 119 Zobacz więcej ≫

people foto

Andrzej Kosiński

Dr Badania AES, XPS-ESCA, EPES (Microlab 350) Telefon (+48 22) 343-3229 Email akosinski@ichf.edu.pl Pokój 152 Zobacz więcej ≫

people foto

Mirosław Krawczyk

Dr Badania AES, XPS-ESCA, EPES, LEED, QMS, preparatyka próbek w warunkach UHV – warstwy tlenkowe i metaliczne, nanocząstki metali (PHI 5000 VersaProbe) Telefon (+48 22) 343-3403 Em... Zobacz więcej ≫

people foto

Wojciech Lisowski

Dr hab. Badania XPS-ESCA, preparatyka próbek w warunkach UHV (PHI 5000 VersaProbe) Telefon: (+48 22) 343-3436 Email wlisowski@ichf.edu.pl​ Pokój 153 Webstrona Wojciech... Zobacz więcej ≫

people foto

Kostiantyn Nikiforow

Dr Badania XPS-ESCA, mikroskopia AFM/STM (PHI 5000 VersaProbe, ESCALAB-210) Telefon (+48 22) 343-3260 Email knikiforov@ichf.edu.pl Pokój 113 Zobacz więcej ≫

people foto

Janusz W. Sobczak

Dr Badania XPS-ESCA, preparatyka próbek w warunkach UHV  (PHI 5000 VersaProbe) Telefon (+48 22) 343-3436 Email jsobczak@ichf.edu.pl Webstrona Janusz W. Sobczak Pokój 15... Zobacz więcej ≫

people foto

Tadeusz Zakroczymski

Prof. dr hab. Badania XPS-ESCA (XPS/AES VG Microtech), badania elektrochemiczne, korozja wodorowa metali/stopów (wnikanie, pułapkowanie, transport wodoru) Telefon (+48 22) 343-3234 Email... Zobacz więcej ≫

Współpracownicy / Co-workers

Prof. Aleksander Jabłoński Prof. Maria Janik-Czachor Mgr Andrzej Biliński Zobacz więcej ≫