Członkowie

news foto

Tadeusz Zakroczymski

Prof. dr hab.

Badania XPS-ESCA (XPS/AES VG Microtech), badania elektrochemiczne, korozja wodorowa metali/stopów (wnikanie, pułapkowanie, transport wodoru)

Telefon (+48 22) 343-3234
Email tzakroczymski@ichf.edu.pl

Webstrona Tadeusz Zakroczymski

Pokój 211