Członkowie

news foto

Janusz W. Sobczak

Dr

Badania XPS-ESCA, preparatyka próbek w warunkach UHV  (PHI 5000 VersaProbe)

Telefon (+48 22) 343-3436
Email jsobczak@ichf.edu.pl

Webstrona Janusz W. Sobczak

Pokój 153