Członkowie

news foto

Wojciech Lisowski

Dr hab.

Badania XPS-ESCA, preparatyka próbek w warunkach UHV (PHI 5000 VersaProbe)

Telefon: (+48 22) 343-3436

Email wlisowski@ichf.edu.pl​

Pokój 153

Webstrona Wojciech Lisowski