Członkowie

news foto

Mirosław Krawczyk

Dr

Badania AES, XPS-ESCA, EPES, LEED, QMS, preparatyka próbek w warunkach UHV – warstwy tlenkowe i metaliczne, nanocząstki metali (PHI 5000 VersaProbe)

Telefon (+48 22) 343-3403
Email mkrawczyk@ichf.edu.pl

Pokój 119