Członkowie

news foto

Andrzej Kosiński

Dr

Badania AES, XPS-ESCA, EPES (Microlab 350)

Telefon (+48 22) 343-3229
Email akosinski@ichf.edu.pl

Pokój 152