Członkowie

news foto

Marcin Pisarek

Dr hab. inż., Kierownik Laboratorium Analizy Powierzchni.

Badania AES, XPS-ESCA, EPES (Microlab 350), wytwarzanie nanostruktur tlenkowych na Ti, Zr i Al., preparatyka próbek metodami chemicznymi i elektrochemicznymi.

Telefon (+48 22) 343-3325

Email: mpisarek@ichf.edu.pl

Pokój 124

Webstrona Marcin Pisarek