Członkowie

news foto

Anna Gamdzyk

Pracownik administracyjno-biurowy.

Telefon (+48 22) 343-3403

Email agamdzyk@ichf.edu.pl

Pokój 119