ichf_logo

Laboratorium Badań Warstw Molekularnych

Badania

Obecnie prowadzone badania koncentrują się głównie na współpracy z grupą badawczą zajmującą się warstwami molekularnymi ZT 02, kierownik grupy Prof. dr hab. W. Kutner (link: http://groups.ichf.edu.pl/kutner). Badania prowadzone w ZT 02 dotyczą warstw otrzymywanych za pomocą elektropolimeryzacji. Tego typu warstwy są przeznaczone do detekcji śladowych ilości różnego rodzaju substancji, których obecność może świadczyć o występowaniu materiałów wybuchowych, trucizn w żywności lub czynników rakotwórczych. Przykładem zastosowania możliwości badawczych Laboratorium Badania Warstw Molekularnych jest określenie sposobu wbudowania szukanej substancji w warstwę polimerową za pomocą spektroskopii oscylacyjnej (w podczerwieni). Badania prowadzone w LBWM weszły w skład następujących publikacji:

2015

  1. M. Cieplak, K. Szwabinska, M. Sosnowska, C. Bikram K.C., P. Borowicz, K. Noworyta, F. D’Souza, W Kutner, Selective electrochemical sensing of human serum albumin by semi-covalent molecular imprinting, Biosensors and Bioelectronics 2015, 74, 960–966

2016

  1. T.-P. Huynh, A. Wojnarowicz, A. Kelm, P. Woznicki, P. Borowicz, A. Majka, F. D’Souza, and W. Kutner, Chemosensor for Selective Determination of 2,4,6-Trinitrophenol Using a Custom Designed Imprinted Polymer Recognition Unit Cross-Linked to a Fluorophore Transducer, ACS Sensors 2016, 1, 636−639
  2. A. Wojnarowicz, P. S. Sharma, M. Sosnowska, W. Lisowski, T.-P. Huynh, M. Pszona, P. Borowicz, F. D'Souza, W. Kutner, An electropolymerized molecularly imprinted polymer for selective carnosine sensing with impedimetric capacity, J. Mater. Chem. B 2016, 4, 1156–1165

2017

  1. Z. Iskierko, A. Checinska, P. S. Sharma, K. Golebiewska, K. Noworyta, P. Borowicz, K. Fronc, V. Bandi, F. D’Souza and W. Kutner, Molecularly imprinted polymer based extended-gate field-effect transistor chemosensors for phenylalanine enantioselective sensing, J. Mater. Chem. C 2017, 5, 969–977
  2. M. Dabrowski, M. Cieplak, P. S. Sharma, P. Borowicz, K. Noworyta, W. Lisowski, F. D'Suoza, A. Kuhn W. Kutner, Hierarchical templating in deposition of semi-covalently imprinted inverse opal polythiophene film for femtomolar determination of human serum albumin, Biosensors and Bioelectronics 2017, 94, 155–161
  3. K. Łępicka, P. Pieta, A. Shkurenko, P. Borowicz, M. Majewska, M. Rosenkranz, S. Avdoshenko, A. A. Popov and W. Kutner, Spectroelectrochemical Approaches to Mechanistic Aspects of Charge Transport in meso-Nickel(II) Schiff Base Electrochromic Polymer, Journal of Physical Chemistry C 2017, 121, 16710−16720

2018

  1. D. Kuczyńska, P. Kwaśniak, M. Pisarek, P. Borowicz, H. Garbacz, Influence of surface pattern on the biological properties of Ti grade 2. Materials Characterization 2018, 135, 337–347
  2. P. S. Sharma, Z. Iskierko, K. Noworyta, M. Cieplak, P. Borowicz, W. Lisowski, F. D'Souza, W. Kutner, Synthesis and application of a “plastic antibody” in electrochemical microfluidic platform for oxytocin determination. Biosensors & Bioelectronics 2018, 100, 251–258