ichf_logo instytut

Laboratorium Badań Warstw Molekularnych

O nas

Laboratorium Badania Warstw Molekularnych (LBWM) zajmuje się badaniem właściwości cienkich warstw za pomocą metod nieniszczących. Charakteryzacja warstw wykonywana jest za pomocą promieniowania elektromagnetycznego. Aparatura, w którą wyposażone jest Laboratorium, umożliwia pomiary obejmujące zakres spektralny od nadfioletu do średniej podczerwieni włącznie.

LBWM jest wyposażone w następującą aparaturę:

  • fourierowski spektrofotometr pracujący w zakresie średniej podczerwieni;
  • elipsometr spektroskopowy umożliwiający pomiary od nadfioletu do bliskiej podczerwieni;
  • mikroskop kąta Brewster'a współpracujący z wagą Langmuir'a.

Analiza widm z zakresu spektroskopii oscylacyjnej obejmuje teoretyczną symulację widm na poziomie Teorii Funkcjonału Gęstości (Density Functional Theory – DFT).