ichf_logo instytut

Laboratorium Badań Warstw Molekularnych

O nas

Laboratorium Badania Warstw Molekularnych (LBWM) zajmuje się badaniem właściwości cienkich warstw za pomocą metod nieniszczących. Charakteryzacja warstw wykonywana jest za pomocą promieniowania elektromagnetycznego. Aparatura, w którą wyposażone jest Laboratorium, umożliwia pomiary obejmujące zakres spektralny od nadfioletu do średniej podczerwieni włącznie.

LBWM jest wyposażone w następującą aparaturę:

  • fourierowski spektrofotometr pracujący w zakresie średniej podczerwieni;
  • elipsometr spektroskopowy umożliwiający pomiary od nadfioletu do bliskiej podczerwieni;
  • mikroskop kąta Brewster'a współpracujący z wagą Langmuir'a.

Analiza widm z zakresu spektroskopii oscylacyjnej obejmuje teoretyczną symulację widm na poziomie Teorii Funkcjonału Gęstości (Density Functional Theory – DFT).

Ze względu na zagrożenie epidemiczne (CoVid-19) oraz reżim sanitarny Laboratorium Badań Warstw Molekularnych pracuje w trybie mieszanym: stacjonarnie / zdalnie. W przypadku zlecania prac do Laboratorium proszę skontaktować się przez e-mail z kierownikiem LBWM dr P. Borowiczem. Adres e-mail: pborowicz@ichf.edu.pl.

Due to health hazard (CoVid-19) and sanitary discipline Laboratory of Molecular Film Investigation works in hybrid mode: stationary / remote. In the case of contracting the job out to the Laboratory please contact via e-mail laboratory manager Dr. P. Borowicz. E-mail address: pborowicz@ichf.edu.pl.