ichf_logo

Laboratorium Badań Warstw Molekularnych

Cennik

Ze względu na to, że prowadzone przez Laboratorium badania wymagają indywidualnego traktowania każdego układu nie jest możliwe podanie szczegółowego cennika badań, które można zrealizować w LBWM. Szczególnie w przypadku, gdy w zakres usługi wchodzi interpretacja danych eksperymentalnych szczegółowe określenie nakładu pracy potrzebnej na wykonanie danego zlecenia / zadania może ulegać istotnym zmianom w zależności od obiektu badań. Z tego względu cena każdego zlecenia podlega indywidualnej negocjacji. Podstawą do negocjacji ceny zlecenia są wyszczególnione poniżej koszty jednej godziny pracy poszczególnych urządzeń.

Zestawienie kosztów 1 godziny pracy aparatury.

Urządzenie

Koszt 1 godziny pracy / pln

Spektrofotometr fourierowski do podczerwieni

50 – 70

Elipsometr spektroskopowy

80 – 100

Waga Langmuir'a z mikroskopem kąta Brewster'a

110 – 130