ichf_logo

Laboratorium Badań Warstw Molekularnych

Cennik

Instytut Chemii Fizycznej PAN

Badania wykonywane dla zespołów badawczych Instytutu Chemii Fizycznej PAN są wykonywane w ramach działalności Laboratorium bez naliczania kosztów.

Zlecenia zewnętrzne

Ze względu na to, że prowadzone przez Laboratorium badania wymagają indywidualnego traktowania każdego układu nie jest możliwe podanie szczegółowego cennika badań, które można zrealizować w LBWM. Szczególnie w przypadku, gdy w zakres usługi wchodzi interpretacja danych eksperymentalnych szczegółowe określenie nakładu pracy potrzebnej na wykonanie danego zlecenia / zadania może ulegać istotnym zmianom w zależności od obiektu badań. Z tego względu cena każdego zlecenia podlega indywidualnej negocjacji. Podstawą do negocjacji ceny zlecenia są wyszczególnione poniżej koszty jednej godziny pracy poszczególnych urządzeń.

Zestawienie kosztów 1 godziny pracy aparatury.

Urządzenie

Koszt 1 godziny pracy / pln

Spektrofotometr fourierowski do podczerwieni

50 – 70

Elipsometr spektroskopowy

80 – 100

Waga Langmuir'a z mikroskopem kąta Brewster'a

110 – 130