ichf_logo instytut

Laboratorium Spektroskopii NMR

Cennik

Pomiary w ciele stałym

Pojedynczy pomiar techniką MAS, CP/MAS lub wideline próbki proszkowej na aparacie 500 MHz w temperaturze pokojowej kosztuje 250 PLN netto za pierwsza godzinę i 70 PLN netto za każdą rozpoczętą następną. Wszelkie odstępstwa od rutynowych procedur muszą być uzgodnione przed pomiarami i są płatne dodatkowo. Do wykonania pomiarów w rotorze 4 mm potrzebne jest na ogół około 150 mg próbki, a w rotorze 2.5 mm około 50 mg.

Pomiary w cieczy

Standardowy pomiar cieczowy w temperaturze pokojowej próbki rozpuszczonej w deuterowanym chloroformie (CDCl3) na aparacie 300 MHz kosztuje 70 PLN netto za każdą rozpoczętą godzinę. Wszelkie odstępstwa od rutynowych procedur (np. zmiana temperatury, rozpuszczalnika itp.) muszą być uzgodnione przed pomiarami i są płatne dodatkowo.

Serie pomiarowe

Wycena serii pomiarów i większych zamówień jest uzgadniana indywidualnie.