ichf_logo instytut

Laboratorium Spektroskopii NMR

O nas

Laboratorium Spektroskopii NMR specjalizuje się w precyzyjnych badaniach dynamiki molekularnej, zarówno w cieczy jak i ciele stałym. W tym celu posługujemy się metodami spinowej relaksacji jądrowej oraz metodami analizy kształtu linii NMR.

W ciele stałym standardowo wykonujemy pomiary próbek proszkowych techniką CP/MAS w zakresie temperatur od -130 oC do +130 oC, a na życzenie przeprowadzamy numeryczną analizę tych widm oprogramowaniem własnej produkcji, pozwalającym m.in. na wyznaczanie hermitowskich części tensorów anizotropii przesunięcia chemicznego. Posiadamy też możliwość badania próbek proszkowych techniką wideline, w zakresie temperatur od 4.2 K do pokojowej. W wyjątkowych przypadkach możemy też w podobnym zakresie temperatur badać próbki zorientowanych monokryształów.

W cieczach, prócz standardowych widm jedno i dwu wymiarowych, wykonujemy pomiary dyfuzji translacyjnej metodą DOSY w zakresie temperatur od -150 oC do +80 oC.

Pomiary widm cieczowych wykonujemy na spektrometrze Bruker AVANCE II 300 MHz, a pomiary w ciele stałym na spektrometrze Bruker AVANCE II 500 MHz. Nasz spektrometr 300 MHz posiada możliwość doprowadzenia do próbki światła laserowego z zakresu UV/VIS. Od większości innych laboratoriów NMR odróżnia nas możliwość bezproblemowego przeprowadzania długotrwałych (wielodniowych) pomiarów w niskich temperaturach, zarówno próbek cieczowych jak i w stałych.