ichf_logo instytut

Laboratorium Spektroskopii NMR

Aparatura

Laboratorium NMR w IChF PAN jest wyspecjalizowane w badaniach w ciele stałym, w możliwie rozległym zakresie temperatur, z zastosowaniem możliwie szerokiego spektrum technik pomiarowych. W laboratorium znajdują się 2 magnesy nadprzewodzące typu "wide-bore" o indukcji pola magnetycznego 11.74 oraz 7.04 T (w żargonie NMR odpowiednio 500 i 300 MHz).

Spektrometr 500 MHz - konfiguracja akcesoriów:

 • sonda 3-kanałowa CP/MAS 4 mm pracująca w zakresie temperatur 130-420 K i w zakresie częstotliwości odpowiadającemu izotopom 15N-31P
 • sonda 2-kanałowa CP/MAS 2.5 mm pracująca w zakresie temperatur 200-370 K i w zakresie częstotliwości odpowiadającemu izotopom 15N-31P
 • sonda statyczna jednokanałowa do eksperymentów typu wideline pracująca w zakresie temperatur od 4 K, wyposażona w goniometr do pomiaru monokryształów, dedykowana do częstości izotopu 1H
 • sonda statyczna jednokanałowa do eksperymentów typu wideline pracująca w zakresie temperatur od 4 K, wyposażona w goniometr do pomiaru monokryształów; zakres częstości odpowiadający izotopom 89Y-31P
 • sonda DIFF30L do pomiarów dyfuzji translacyjnej, wyposażona w dwa kanały RF odpowiadające częstości izotopów 13C i 1H oraz kanał locku deuterowego, pozwalająca na pracę w zakresie temperatur od 233 do 353 K
 • 3 kanały częstości radiowej o mocach odpowiednio 1000, 1000 i 500 W
 • osprzęt do pracy w obniżonych temperaturach (dewary, wymiennik ciepła itp.) pozwalający na chłodzenie próbki nieprzerwanie przez wiele dni.     


Spektrometr 300 MHz - konfiguracja akcesoriów:

 • sonda 2-kanałowa CP/MAS 4 mm pracująca w zakresie temperatur 170-420 K i w zakresie czętotliwości odpowiadającemu izotopom 15N-31P
 • sonda 2-kanałowa gradientowa typu BBI (tzw. BroadBand Inverse) do pomiarów próbek cieczowych pracująca w zakresie temperatur 120-353 K i w zakresie czętotliwości odpowiadającemu izotopom 15N-31P
 • sonda 2-kanałowa gradientowa typu BBO (tzw. BroadBand Observe) do pomiarów próbek cieczowych pracująca w zakresie temperatur 120-353 K i w zakresie czętotliwości odpowiadającemu izotopom 15N-31P
 • 2 kanały częstości radiowej o mocach odpowiednio 300 i 100 W
 • osprzęt do pracy w obniżonych temperaturach (dewary, wymiennik ciepła itp.) pozwalający na chłodzenie próbki nieprzerwanie przez wiele dni.