Download

Protokół odbioru [doc]

Protokół odbioru, IChF PAN, aktualny na dzień 16.04.2019.

Acceptance report, IPC PAS, up-to-date 16.04.2019.

 

Jest to ogólny wzór protokołu odbioru. Do zakupów z grantów może być potrzebny inny wzór! Dostawcy mogą dostarczyć własny protokół odbioru! (W takim wypadku proszę skonsultować z p. Dutkiewiczem.)

This is a general acceptance report template. Other template may be needed for purchase from some grants. Suppliers may provide their own acceptance report! (In such a case, please consult Mr. Dutkiewicz.)

Protokół odbioru [doc] [ 24 kb ]

Wniosek na delegację krajową, edytowalny [odt]

Wniosek na delegację krajową IChF PAN, aktualny na dzień 21.11.2019

Wniosek na delegację krajową, edytowalny [odt] [ 11 kb ]

Wniosek na delegację krajową [pdf]

Wniosek na delegację krajową IChF PAN, aktualny na dzień 07.05.2019

Wniosek na delegację krajową [pdf] [ 12 kb ]

Wyżywienie w czasie delegacji, formularz edytowalny [odt]

Aktualny na dzień 27.11.2019.

Wyżywienie w czasie delegacji, formularz edytowalny [odt] [ 14 kb ]

Wyżywienie w czasie delegacji [pdf]

Aktualny na dzień 27.11.2019.

Wyżywienie w czasie delegacji [pdf] [ 31 kb ]

Old [pdf]

(Archived; no longer valid) Open position for a Ph. D. student: Announcement [pdf]

Old [pdf] [ 153 kb ]

Old [pdf]

(Zarchiwizowane; nieaktualne) Ogłoszenie o konkursie na doktoranta [pdf]

Old [pdf] [ 187 kb ]

Old [doc]

(Archived; no longer valid) Proposal for the subject of the doctoral thesis, Sonata Bis 6, Anna Ochab-Marcinek [doc]

Old [doc] [ 22 kb ]