ichf_logo

Laboratorium Rentgenowskiej Analizy Strukturalnej

Aparatura

 • Czterokołowy dyfraktometr rentgenowski do badań monokryształów SuperNova wyposażony w dwa mikroźródła Nova [Cu] i Mova [Mo], detektor EOS CCD i goniometr czterokołowy w geometrii kappa. Oprogramowanie [CrystAlis] umożliwia zbieranie danych, ich obróbkę, rozwiązanie i udokładnienie struktury, oraz dodatkowo proste pomiary próbek proszkowych. Dyfraktometr wyposażony jest w przystawkę niskotemperaturową Oxford Cryostream 700 umożliwiająca pomiary w zakresie 80-400K.
 • Czterokołowy dyfraktometr rentgenowski do badań monokryształów Bruker CCD wyposażony standardową lampę Mo, detektor Apex II i goniometr czterokołowy w geometrii kappa. Oprogramowanie umożliwia zbieranie danych, ich obróbkę, rozwiązanie i udokładnienie struktury. Dyfraktometr wyposażony jest w przystawkę niskotemperaturową Oxford Cryostream 700 umożliwiająca pomiary w zakresie 80-400K.
 • Dyfraktometr rentgenowski Empyrean do badań materiałów polikrystalicznych z wyposażeniem umożliwiającym pomiary w geometrii Bragga Brentano, w transmisji, pomiary w kapilarach, wyposażony w:
  • lampę rentgenowską Cu z filtrami Kbeta
  • goniometr w układzie pionowym theta-theta, stolik standartowy z obrotem próbek, zmieniacz próbek
  • zespół optyki wiązki pierwotnej - zwierciadło paraboliczne dające wiązkę równoległą dla promieniowania Cu Kalpha oraz możliwość pracy bez zwierciadła (geometria Bragg-Brentano),
  • licznik 3D - PIXcel,
  • kamera temperaturowa TTK 450 Anton-Paar (od -193°C do +450°C)
  • oprogramowanie do identyfikacji fazowej zawierające krystalograficzną bazę danych
 • Dyfraktometr rentgenowski Bruker D8 do badań materiałów polikrystalicznych z wyposażeniem umożliwiającym pomiary w geometrii Bragga Brentano, lampą rentgenowską Cu z filtrami Kbeta i licznikiem scyntylacyjnym.