ichf_logo

Laboratorium Rentgenowskiej Analizy Strukturalnej

O nas

Laboratorium Rentgenowskiej Analizy Strukturalnej specjalizuje się w badaniach struktury kryształów i cząsteczek metodą dyfrakcji promieni X na monokryształach substancji, prowadzi też pomiary substancji polikrystalicznych. Wyposażone jest w dwa automatyczne dyfraktometry rentgenowskie do badań monokryształów oraz dwa dyfraktometry do badań próbek proszkowych. Zespół pracowników Laboratorium posiada bogate doœwiadczenie w zakresie analizy strukturalnej związków organicznych, nieorganicznych i metaloorganicznych.