ichf_logo instytut

Laboratorium Skaningowej Mikroskopii Elektronowej

O nas


Laboratorium Skaningowej Mikroskopii Elektronowej (LSME) zostało powołane zarządzeniem Dyrektora Instytutu Chemii Fizycznej PAN w dniu 29 czerwca 2016 r. Laboratorium powstało na bazie Mazowieckiego Centrum Analizy Powierzchni (MCAP), którego kierownikiem był prof. dr hab. Aleksander Jabłoński.

W ramach aparatury LSME możliwe jest obrazowanie powierzchni materiałów metodą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) z rozdzielczością do kilku nanometrów. Mikroskop SEM wyposażony jest także w detektory EDS oraz WDS umożliwijące podstawową analizę składu chemicznego oglądanych próbek. W razie pytań prosimy o kontakt.