ichf_logo

Laboratorium Analizy Chromatograficznej

O nas

Laboratorium analizy chromatograficznej zajmuje się analitycznym rozdzielaniem mieszanin metodami chromatografii gazowej i cieczowej oraz elektroforezy kapilarnej. Laboratorium wyposażone jest w zestaw kolumn chiralnych i specjalizuje się w analitycznym rozdzielaniu różnego typu izomerów w tym enancjomerów.