ichf_logo instytut

ZB 24 - Zjawiska złożone, procesy nierównowagowe i przetwarzanie informacji przy wykorzystaniu reakcji chemicznych (J. Gorecki)

Research

Unconventional computing and chemical processing of information (J. Górecki)  read more ≫

Complex systems  (A. Ciach)  read more ≫

Molecular dynamics simulations of nonequilibrium effects (M. Litniewski) read more ≫