ichf_logo instytut

ZB 24 - Zjawiska złożone, procesy nierównowagowe i przetwarzanie informacji przy wykorzystaniu reakcji chemicznych (J. Gorecki)

Satoshi Nakata group, Department of Mathematical and Life Sciences Graduate School of Science, Hiroshima University read more ≫

Hiroyuki Kitahata group, Graduate School of Science, Chiba University, Japan read more ≫

Yutaka Sumino group, Faculty of Science, Tokyo University of Science, Tokyo   read more ≫

Nobuhiko Suematsu group, School of Interdisciplinary Mathematical Sciences,Meiji University, Tokyo read more ≫