ichf_logo instytut

ZB 24 - Zjawiska złożone, procesy nierównowagowe i przetwarzanie informacji przy wykorzystaniu reakcji chemicznych (J. Gorecki)

Publication

Interference-like patterns of static magnetic fields imprinted into polymer/nanoparticle composites.

Author: Yang Z, Wei J, Gizynski K, Song MG, Grzybowski BA
Journal: Nature Communications
Volume: 8
Pages: 1564
Year: 2017