ichf_logo instytut

ZB 24 - Zjawiska złożone, procesy nierównowagowe i przetwarzanie informacji przy wykorzystaniu reakcji chemicznych (J. Gorecki)

Publication

How many enzyme molecules are needed for discrimination oriented applications?

Author: J. Gorecki, J. N. Gorecka, B. Nowakowski, H. Ueno, K. Yoshikawa
Journal: Physical Chemistry Chemical Physics
Volume: 18
Index: 30
Pages: 20518-20527
Year: 2016