ichf_logo instytut

ZB 24 - Zjawiska złożone, procesy nierównowagowe i przetwarzanie informacji przy wykorzystaniu reakcji chemicznych (J. Gorecki)

Publication

Minimum size for a nanoscale temperature discriminator based on a thermochemical system

Author: J. Gorecki, B. Nowakowski, J.N. Gorecka, A. Lemarchand
Journal: Physical Chemistry Chemical Physics
Volume: 18
Index: 6
Pages: 4952-4960
Year: 2016