ichf_logo instytut

ZB 24 - Zjawiska złożone, procesy nierównowagowe i przetwarzanie informacji przy wykorzystaniu reakcji chemicznych (J. Gorecki)

People

Ludomir Zommer

Ph.D., Research Specialist

Institute of Physical Chemistry, Polish Academy of Sciences
Kasprzaka 44/52, 01-224 Warsaw, Poland