ichf_logo instytut

ZB 24 - Zjawiska złożone, procesy nierównowagowe i przetwarzanie informacji przy wykorzystaniu reakcji chemicznych (J. Gorecki)

Funding

JSPS Bilateral Joint Research Program:
Spontaneous creation of chemical computing structures based on interfacial interactions
between Japan and the Polish Academy of Sciences