ichf_logo instytut

ZB 24 - Zjawiska złożone, procesy nierównowagowe i przetwarzanie informacji przy wykorzystaniu reakcji chemicznych (J. Gorecki)

Collaboration

Hiroyuki Kitahata group, Graduate School of Science,
Chiba University, Japan