ichf_logo instytut

ZB 12 - Organization and synthesis of nanoparticles (M. Fiałkowski)

Open positions

Stypendium doktoranckie w ramach grantu OPUS NCN

Poszukiwani kandydaci na studia doktoranckie w projekcie badawczym OPUS finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki "Cienkie, wolnostojące filmy... read more ≫