ichf_logo instytut

ZB 12 - Organization and synthesis of nanoparticles (M. Fiałkowski)

Fiałkowski group

Poszukiwani kandydaci na studia doktoranckie w projekcie badawczym OPUS 12
finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki


 

"Cienkie, wolnostojące filmy nanokompozytowe i ich przewodnictwo elektryczne"
Nr 2016/23/B/ST5/02747

Instytucja oferująca stypendium: Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa

Data rozpoczęcia studiów: 01.11.2018 (okres studiów 4 lata)

Kwota stypendium: 3000 PLN netto + 1/4 etatu (około 500 PLN) przez 30 miesięcy, dodatkowo (niezależnie) stypendium doktoranckie w wysokości około 1600 PLN netto.

Stypendium doktoranckie będzie wypłacane od pierwszego roku studiów jeśli kandydat otrzyma w czasie rozmowy kwalifikacyjnej ocenę bardzo dobrą. W przecinym wypadku - po zaliczeniu wszystkich egzaminów pierwszego roku - stypendium doktoranckie wypłacane będzie od drugiego roku studiów. Przez ostatnie 18 miesiący studiów kandydat otrzymywać będzie stypendium doktortanckie plus 1/4 etatu (łącznie nie mniej niż 2000 PLN).

Brak obowiązków dydaktycznych

Ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Zadania badawcze: Celem projektu jest synteza i charakterystyka wolnostojących błon zbudowanych z nanoczastek połączonych przewodzącymi molekułami organicznymi. Praca badawcza obejmuje: (1) syntezę nanocząstek, ligandów i molekuł linkera, (2) funkcjonalizację nanocząstek i międzyfazową syntezę błony, (3) badanie własności tej błony, w szególności jej przewodnictwo elektryczne.

Oczekiwania wobec kandydatów:

  1. Silna motywacja do pracy naukowej

  2. Ukończone studia magisterskie w zakresie chemii, inżynierii chemicznej, technologii materiałowej lub podobnym

Lista wymaganych dokumentów: List motywacyjny, CV, list rekomendacyjny

Kierownik grantu w ramach którego oferowane jest stypendium: Prof. Marcin Fiałkowski

Adres przesyłania zgłoszeń: mfialkowski@ichf.edu.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń: 22.06.2018


 


 

Attachments: