ichf_logo instytut

ZB 22 - Charge transfer in biological systems and at the interfaces (P. Zarzycki)

Publication

Unprecedented rearrangement of diketopyrrolopyrroles leads to structurally unique chromophores

Author: Olena Vakuliuk, Shota Ooi, Irena Deperasińska, Olga Staszewska-Krajewska, Marzena Banasiewicz, Bolesław Kozankiewicz, Oksana Danylyuk and Daniel T. Gryko
Journal: Chemical Communications
Volume: 53
Pages: 11877-11880
Year: 2017
DOI: 10.1039/C7CC07310K