ichf_logo instytut

ZB 21 - Spectroscopic and microscopic (STM/AFM) studies of intermolecular interactions (R. Nowakowski)

People

prof. dr hab. inż. Robert Nowakowski

Head read more ≫

dr inż. Agnieszka Maranda-Niedbała

  read more ≫

dr Izabela Stefanowicz-Pięta

  read more ≫

dr Piotr Pięta

  read more ≫

mgr inż Klaudyna Krzyżewska

  read more ≫

mgr Agnieszka Lewalska-Graczyk

  read more ≫