ichf_logo

Laboratorium Badań Struktury Miękkiej Materii

O nas

Laboratorium wykonuje pomiary:

  • dynamicznego i statycznego rozpraszania światła,
  • potencjału Zeta,
  • własności wiskoelastycznych i lepkości,
  • gęstości,
  • współczynnika załamania światła,
  • efektów cieplnych (DSC-TG),
  • badania spektralne w zakresie UV-VIS.