ichf_logo instytut

ZB 02 - Group of molecular films research (W. Kutner)

Funding

2006-2008 | Ministry of Science and Higher Education of Poland, 1214/H03/2006/30, to Prof. Wlodzimierz Kutner

"Budowa i własności cienkich warstw nanorurek węglowych i donorowo-akceptorowych diad fulerenowych do budowy elektrod, urządzeń przetwarzających energię oraz sensorów i biosensorów", N204 04631/1214; 1214/H03/2006/30 to Prof. Włodzimierz Kutner. Budget 250 000 PLN.