ichf_logo instytut

ZB 13 - Fizykochemia układów złożonych (W. Gozdz)

People

news foto

Wojciech Góźdź

dr hab., prof. IChF PAN