ichf_logo instytut

ZB 13 - Fizykochemia układów złożonych (W. Gozdz)

Contact

Wojciech Góźdź

Kasprzaka 44/52

01-224 Warsaw

e-mail:wtg@ichf.edu.pl