ichf_logo instytut

ZT 01 - Indukowane ciśnieniem reakcje i procesy fizykochemiczne (M. Tkacz)

ZESPÓŁ TEMATYCZNY 1 - Tkacz Group

Indukowane ciśnieniem reakcje i procesy fizykochemiczne
Pressure induced sytheses and physico-chemical precesses