ichf_logo instytut

ZB 02 - Group of molecular films research (W. Kutner)

Funding

2004-2006 | Ministry of Science and Education of Poland, 0127/T09/2004/26, to Prof. Wlodzimierz Kutner

"Otrzymywanie i właściwości molekularnych warstw diad donorowo-akceptorowych wybranych metaloporfiryn i adduktów fulerenowych.", 3T09A01026, 0127/T09/2004/26 to Prof. Włodzimierz Kutner, MSc Renata Marczak. Budget 50 000 PLN.