ichf_logo instytut

ZB 24 - Zjawiska złożone, procesy nierównowagowe i przetwarzanie informacji przy wykorzystaniu reakcji chemicznych (J. Gorecki)

Publication

Evolutionary design of classifiers made of droplets containing a nonlinear chemical medium

Author: K. Gizynski, G. Gruenert, P. Dittrich, J. Gorecki
Journal: Evolutionary Computation
Volume: 25
Index: 4
Pages: 643–671
Year: 2017