ichf_logo instytut

ZB 24 - Zjawiska złożone, procesy nierównowagowe i przetwarzanie informacji przy wykorzystaniu reakcji chemicznych (J. Gorecki)

Publication

Cancer classification with a network of chemical oscillators.

Author: Gizynski K, Gorecki J
Journal: Phys. Chem. Chem. Phys.
Volume: 19
Pages: 28808-28819
Year: 2017