ichf_logo instytut

ZB 24 - Zjawiska złożone, procesy nierównowagowe i przetwarzanie informacji przy wykorzystaniu reakcji chemicznych (J. Gorecki)

Publication

Dynamic Self-Assembly of Magnetic/Polymer Composites in Rotating Frames of Reference.

Author: Gizynski K, Lee T, Grzybowski BA
Journal: Advanced Materials
Volume: 33
Pages: 1700614
Year: 2017