ichf_logo instytut

ZB 24 - Zjawiska złożone, procesy nierównowagowe i przetwarzanie informacji przy wykorzystaniu reakcji chemicznych (J. Gorecki)

Publication

Simple theory for oscillatory charge profile in ionic liquids near a charged wall,

Author: A. Ciach
Journal: J. Mol. Liq. (special issue)
Year: 2017
DOI: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2017.10.002