ichf_logo instytut

ZB 24 - Zjawiska złożone, procesy nierównowagowe i przetwarzanie informacji przy wykorzystaniu reakcji chemicznych (J. Gorecki)

Publication

Exactly solvable model for self-assembly of hard core–soft shell particles at interfaces

Author: A. Ciach, J. Pękalski
Journal: Soft Matter
Volume: 13
Pages: , 2603-2608
Year: 2017