ichf_logo instytut

ZB 24 - Zjawiska złożone, procesy nierównowagowe i przetwarzanie informacji przy wykorzystaniu reakcji chemicznych (J. Gorecki)

Publication

Two-dimensional pattern formation in ionic liquids confined between graphene walls

Author: H Montes-Campos, JM Otero-Mato, T Méndez-Morales, O Cabeza, L J Gallego, A Ciach, L M Varela
Journal: Physical Chemistry Chemical Physics
Volume: 19
Pages: 24505-24512
Year: 2017