ichf_logo instytut

ZB 24 - Zjawiska złożone, procesy nierównowagowe i przetwarzanie informacji przy wykorzystaniu reakcji chemicznych (J. Gorecki)

Publication

Stochastic transitions between attractors in a tristable thermochemical system: competition between stable states

Author: Bogdan Nowakowski, Andrzej L. Kawczynski
Journal: Reac Kinet Mech Cat
Volume: November 2017
Year: 2017
DOI: http://doi.org/10.1007/s11144- 017-1294-8