ichf_logo instytut

ZB 24 - Zjawiska złożone, procesy nierównowagowe i przetwarzanie informacji przy wykorzystaniu reakcji chemicznych (J. Gorecki)

Publication

Evaporation of liquid droplets of nano- and micro-meter size as a function of molecular mass and intermolecular interactions: experiments and molecular dynamics simulations

Author: R. Hołyst, M. Litniewski and D. Jakubczyk
Journal: Soft Matter
Volume: 13
Pages: 5858-5865
Year: 2017