ichf_logo instytut

ZB 24 - Zjawiska złożone, procesy nierównowagowe i przetwarzanie informacji przy wykorzystaniu reakcji chemicznych (J. Gorecki)

Publication

Selection of the Rotation Direction for a Camphor Disk Resulting from Chiral Asymmetry of a Water Chamber

Author: S. Nakata, H. Yamamoto, Y. Koyano, O. Yamanaka, Y. Sumino, N. J. Suematsu, H. Kitahata, P. Skrobanska, J. Gorecki
Journal: J. Physical Chemistry B
Volume: 120
Index: 34
Pages: 9166-9172
Year: 2016