ichf_logo instytut

ZB 24 - Zjawiska złożone, procesy nierównowagowe i przetwarzanie informacji przy wykorzystaniu reakcji chemicznych (J. Gorecki)

Publication

Microfluidic platform for reproducible self-assembly of chemically communicating droplet networks with predesigned number and type of the communicating compartments

Author: J. Guzowski, K. Gizynski, J. Gorecki, P. Garstecki
Journal: Lab on a Chip
Volume: 16
Index: 4
Pages: 764-772
Year: 2016