ichf_logo instytut

ZB 24 - Zjawiska złożone, procesy nierównowagowe i przetwarzanie informacji przy wykorzystaniu reakcji chemicznych (J. Gorecki)

Publication

3D simulations of ordered nanopore growth in alumina

Author: L. Bartosik, J. Stafiej, D. Di Caprio
Journal: Electrochemica Acta
Volume: 188
Pages: 218-221
Year: 2016